MSc. Marko Mitrović

MSc. Marko Mitrović

Osobní trenér
Molekulárni biolog a fyziolog
Lektor trenérského kurzu – fyziologie těla v zátěži
Můj zájem o fitness a výživu vyplynul z mého vlastního dlouhodobého boje s obezitou v dětství. Věřím, že množství nesprávných informací v médiích je něco, co prodlužuje boj mnoha lidí za dosažení jejich cílů.
Mám magisterský titul v oboru molekulární biologie a fyziologie a v současné době dělám doktorát z fyziologie cvičení. Jsem také certifikovaný osobní trenér, kde se zaměřuji především na odporový trénink a různé strategie pro změnu tělesné kompozice.
Mým cílem je sdílet s lidmi vědecké informace a naučit je, jak rozpoznat a vyhnout se škodlivým přístupům bez vědeckého zázemí, které jsou často sdíleny v médiích a na internetu.